FB AGL FWG

Rejestracja

Jeżeli jesteś nauczycielem/nauczycielką i reprezentujesz placówkę edukacyjną wybierz powyższą opcję. Jeden opiekun może posiadać tylko jedną grupę.

Jeżeli jesteś rodzicem, a Twoje dziecko spełnia wymagania przystąpienia do programu AGL wybierz powyższą opcję. Wymagane będzię również wpisanie placówki do której uczęszcza dziecko.

Inicjatywa

Projekt ma na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej dzieci i promocję Gdańska poprzez edukację kulturalną juz od najmłodszych lat. Polega on na odwiedzaniu miejskich placówek muzealnych i kulturalnych przez 3 kolejne lata nauczania początkowego.